Obežník SZV č. 19/2020

Slovenský zväz včelárov vydal Obežník č. 19/2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam
V prílohe nájdete usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačív ročného hlásenia o stanovišti včelstiev.
Odkazy na dané tlačivá a pokyny nájdu AUVL priamo v prílohe.

Obežník-č.-19_2020

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov !!!

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov je
3. júna 2020 doručením fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Týmto žiadame dôverníkov, aby najneskoršie do 31.5.2020 odovzdali vyplnené žiadosti svojich členov na podporný rok 2020-2021, niektorému z členov výboru ZO SZV Prievidza !!!

V sekcii dokumenty nájdete potrebné tlačivá.
Prečítajte si aj obežník  SZV s pokynmi.

 

Tajomstvo starého úľa.

Na výročnej konferencii 2020 nás oslovil jeden s našich členov pán Vladimír Bartoš z Jalovca. Chcel sa s nami podeliť so svojim nálezom.
Pri likvidácii starých úľov vyberal izoláciu. Najčastejšie to bývali noviny a iný papier. V jednom z úľov objavil pozostatky časopisu Včelařství z roku 1957.
Stránky starostlivo uchoval a doniesol, aby sme si aj my mohli pozrieť ako taký časopis v roku 1957 vyzeral a o čom písal.

Pánovi Bartošovi ďakujeme za zapožičanie.

Stránky si môžete pozrieť tu :  Včelařství 1957

Výročnú konferenciu 2020 máme úspešne za sebou…

Dňa 15.2. 2020 sa uskutočnila KONFERENCIA ZO SZV Dr. Kolomana Nováckeho v Prievidzi. Pozvanie prijalo 132 členov našej širokej základne. Medzi pozvanými bol p. Milan Janco zástupca trenčianskeho kraja, člen Výkonného výboru SZV. Svojou podnetnou diskusiou spestril program konferencie, na ktorej si okrem iného prítomní vypočuli aj prednášku od Ing. Baláka na tému “ Význam včely medonosnej“. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.
Fotografie z akcie

Zoznam novoprijatých členov 2019 – 2020

Ako každý rok, aj tento krát sme dostali žiadosti o členstvo do našej zväzovej organizácie. Z roka na rok počet záujemcov o včelárstvo rastie, čo nás veľmi teší a dúfame, že sa z nich stanú úspešní a svedomití včelári.
Prihlášky podané v priebehu uplynulého obdobia (02.2019 – 02.2020) boli prerokované na zasadnutiach výboru.Všetkých novoprijatých členov srdečne vítame v našich radoch.

 
Meno a priezvisko Obec
 
Ľubomír Dolinaj Bojnice
Ing. Jzef Vrábel Kľačno
Miroslav Mano Prievidza
Vojtech Bujna Handlová
Róbert Vavro Diviacka nová Ves
Ing. Miroslav Páleník Zemianske Kostoľany
Jozef Čertík Nedožery-Brezany
Ján Priehoda Nedožery-Brezany
Ľubomír Hostačný Prievidza
Karin Weberova Handlová
Matej Surovček Veľká Čausa
Vladimir Weber Handlová
Miloš Fojtík Podhradie
Roman Chocholáček Nováky
Stanislav Mikula Lazany
Jana Vavricová Bojnice
Ivan Uhliarik Prievidza
Alžbeta Kopčanová Valaská Belá
Monika Lomnická Prievidza
Pavol Brida Oslany
Jana Bridova Oslany
Vladimír Šimon Valaská Belá
Branislav Julínek Dolné Vestenice
Jozef Valach Lazany
Walter Stiffel Nitrianske Pravno
Miloš Murko Nitrianske Pravno
Ľudovít Unterfranc Nitrianske Pravno
Karin Brezániová Pravenec
Tatiana Žužafková Nedožery-Brezany

Daruj včelám 2%

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžu byť aj od rodinných priateľov, kolegov v práci a aj členov rodiny.

Tieto 2% nie sú Vašim výdavkom Navyše, keďže sa jedná o časť dane, ktorú poskytuje daňový úrad, v zmysle „neprepadnutia“ v prospech štátneho rozpočtu. Poskytnutím tejto pomoci nám pomáhate uskutočňovať naše aktivity.

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez Vašej pomoci neboli schopní uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.

Slovenský zväz včelárov získané financie z 2% použije pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku.

Ďakujeme

Tlačivá stiahnete tu: Vyhlasenie-a-Potvrdenie-2-2020-1

 

Výročná členská konferenia 2020

Dňa 15.2.2020, so začiatkom o 09,00 hodine,

 sa uskutoční v priestoroch Súkromnej školskej  jedálne, Falešníka č. 6 v Prievidzi, oproti Kauflandu ( bývalá jedáleň Baníckeho učilišťa) výročná členská konferencia ZO-SZV Dr. K. Novackého Prievidza

Výročná schôdza sa uskutoční formou konferencie v pomere 1:3  v súlade s Obežníkom SZV č. 16/2019, ktorý bol aj prerokovaný na spoločnom pracovnom stretnutí výboru ZO a obvodných dôverníkov dňa 8.1.2020

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú, v zmysle uvedeného Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3 (1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadok SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

O účasti na konferencii sa dohodnite so svojim obvodným dôverníkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.