Zasadnutie výboru ZO SZV Prievidza

Dňa 28.3.2022 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO SZV Prievidza.
Schôdza sa uskutočnila po dlhšej prestávke vzhľadom na opatrenia COVID19.

 

Program zasadnutia:

  1. Osobné stretnutie členov výboru po Covidovom období
  2. Stručné zhrnutie činnosti ZO SZV v uplynulom roku 2021 (Ing. Ján Leporis)
  3. Stručná správa z hospodárenia ZO SZV za rok 2021 (Štefan Hank)
  4. Správa o nákupe (objednávke) liečiv na rok 2022 (Peter Flimel)
  5. Stručná správa o čerpaní dotácií (Branislav Krajčo)
  6. Diskusia – vyjadrenie výboru ZO SZV ku dotazníku zaslanom Milanom Jancom

Na zasadnutí boli zadané úlohy, ktorých výsledky budeme vyhodnocovať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 8.4.2022.

Nové ohniská moru včelieho plodu !!!

V okrese Prievidza  pribúdajú  ohniská moru včelieho plodu !!!

RVPS Prievidza aktualizovala výskyt moru včelieho plodu k obdobiu august 2021.

 

 

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

1) premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2) premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

Ohniská v tabulke naďalej platia až do odvolania RVPS.
Bližšie informácie o more včelieho plodu sa dočítate v sekcii „Mor včelieho plodu“

Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 ! ! !

Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 je potrebné odovzdať
do 29.5.2021
a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Požiadavky za jednotlivé obvody na zapracovanie do súhrnného dokumentu žiadame predložiť v termíne do 20.5.2021 niektorému z nižšie uvedených členov výboru ZO:

Termín 20.5.2021 na predloženie požiadaviek do súhrnného dokumentu je viazaný na stanovený termín „Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov, dňa 29. mája 2021“.

Potrebné tlačivá si stiahnete v sekcii  — Dokumenty
alebo priamo na stránke https://vcelari.sk

 

Zasielanie žiadostí o vyplatenie na 2020-2021

Vážení včelári.
Nezabudnite na dodržanie termínov zaslania žiadostí o vyplatenie na podporný rok 2020-2021

Dole uvedené termíny sú určené pre koncové odovzdanie na ZO SZV Bratislava !!!
Doklady s prílohami treba odovzdať svojmu dôverníkovi s predstihom !!!

Dátumy uzávierok prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2020/2021:

Doklady realizované od 1.08.2020 do 31.12.2020 musia byť odovzdané do 20.01.2021
Doklady realizované od 1.01.2021 do 31.03.2021 musia byť odovzdané do 20.04.2021
Doklady realizované od 1.04.2021 do 31.06.2021 musia byť odovzdané do 03.07.2021

Mor včelieho plodu ! ! !

Vyhlásené ochranné pásmo v okrese Prievidza ! ! !

Sebedražie, Cigeľ, lehota pod Vtáčnikom, Koš, Nováky, Prievidza – Katastrálne územie okresu Prievidza od 30.9.2020

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

1) premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2) premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

Obežník SZV č. 19/2020

Slovenský zväz včelárov vydal Obežník č. 19/2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam
V prílohe nájdete usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačív ročného hlásenia o stanovišti včelstiev.
Odkazy na dané tlačivá a pokyny nájdu AUVL priamo v prílohe.

Obežník-č.-19_2020

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov !!!

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov je
3. júna 2020 doručením fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Týmto žiadame dôverníkov, aby najneskoršie do 31.5.2020 odovzdali vyplnené žiadosti svojich členov na podporný rok 2020-2021, niektorému z členov výboru ZO SZV Prievidza !!!

V sekcii dokumenty nájdete potrebné tlačivá.
Prečítajte si aj obežník  SZV s pokynmi.

 

Tajomstvo starého úľa.

Na výročnej konferencii 2020 nás oslovil jeden s našich členov pán Vladimír Bartoš z Jalovca. Chcel sa s nami podeliť so svojim nálezom.
Pri likvidácii starých úľov vyberal izoláciu. Najčastejšie to bývali noviny a iný papier. V jednom z úľov objavil pozostatky časopisu Včelařství z roku 1957.
Stránky starostlivo uchoval a doniesol, aby sme si aj my mohli pozrieť ako taký časopis v roku 1957 vyzeral a o čom písal.

Pánovi Bartošovi ďakujeme za zapožičanie.

Stránky si môžete pozrieť tu :  Včelařství 1957

Výročnú konferenciu 2020 máme úspešne za sebou…

Dňa 15.2. 2020 sa uskutočnila KONFERENCIA ZO SZV Dr. Kolomana Nováckeho v Prievidzi. Pozvanie prijalo 132 členov našej širokej základne. Medzi pozvanými bol p. Milan Janco zástupca trenčianskeho kraja, člen Výkonného výboru SZV. Svojou podnetnou diskusiou spestril program konferencie, na ktorej si okrem iného prítomní vypočuli aj prednášku od Ing. Baláka na tému “ Význam včely medonosnej“. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.
Fotografie z akcie

Zoznam novoprijatých členov 2019 – 2020

Ako každý rok, aj tento krát sme dostali žiadosti o členstvo do našej zväzovej organizácie. Z roka na rok počet záujemcov o včelárstvo rastie, čo nás veľmi teší a dúfame, že sa z nich stanú úspešní a svedomití včelári.
Prihlášky podané v priebehu uplynulého obdobia (02.2019 – 02.2020) boli prerokované na zasadnutiach výboru.Všetkých novoprijatých členov srdečne vítame v našich radoch.

 
Meno a priezvisko Obec
 
Ľubomír Dolinaj Bojnice
Ing. Jzef Vrábel Kľačno
Miroslav Mano Prievidza
Vojtech Bujna Handlová
Róbert Vavro Diviacka nová Ves
Ing. Miroslav Páleník Zemianske Kostoľany
Jozef Čertík Nedožery-Brezany
Ján Priehoda Nedožery-Brezany
Ľubomír Hostačný Prievidza
Karin Weberova Handlová
Matej Surovček Veľká Čausa
Vladimir Weber Handlová
Miloš Fojtík Podhradie
Roman Chocholáček Nováky
Stanislav Mikula Lazany
Jana Vavricová Bojnice
Ivan Uhliarik Prievidza
Alžbeta Kopčanová Valaská Belá
Monika Lomnická Prievidza
Pavol Brida Oslany
Jana Bridova Oslany
Vladimír Šimon Valaská Belá
Branislav Julínek Dolné Vestenice
Jozef Valach Lazany
Walter Stiffel Nitrianske Pravno
Miloš Murko Nitrianske Pravno
Ľudovít Unterfranc Nitrianske Pravno
Karin Brezániová Pravenec
Tatiana Žužafková Nedožery-Brezany