Nezabudnite pri nákupe pomôcok !

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

  1. Doklady realizované od 1.8.2021 do 31.12.2021 musia byť odovzdané do 20.1.2022
  2. Doklady realizované od 1.1.2022 do 31.03.2022 musia byť odovzdané do 20.4.2022
  3. Doklady realizované od 1.4.2022 do 30.06.2022 musia byť odovzdané do 4.7.2022