CEHZ

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat

Do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat sa prihlásite súčastne s nahlasovaním chovu včelstiev na regionálnej veterinárnej správe.

Príručka aplikácie
Oznámenie o chove včelstiev
Hlásenie zmien vo včelstve
Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev
Manuál pre kontrolu evidencie včelstiev v CEHZ
Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez „Prístup farmára“
Manuál plánu a skutočnosti kočovania cez „Prístup farmára“