• Informujeme našich členov, že Pôdohospodárska platobná agentúraku dnešnému dňu (9.3.2023) zatiaľ neschválila podanú žiadosť Slovenského zväzu včelárov o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023
  • Odporúčame našim členom, aby nevykonávali žiadne nákupy a nerealizovali žiadne aktivity.
  • Predpoklad schválenia žiadosti SZV Pôdohospodárskou platobnou agentúrou je do konca marca 2023

Pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 od 1.1.2023 sa bude potrebné riadiť podľa Obežníka SZV č. 1/2023 a Usmernenia SZV č.1/2023.

Jednotlivé prílohy k NV 10/2023 nájdete aj na stránke www.vcelari.sk pod názvom Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023, alebo v Usmernení SZV č.1/2023.