Zasadnutie výboru ZO SZV Prievidza

Dňa 28.3.2022 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO SZV Prievidza.
Schôdza sa uskutočnila po dlhšej prestávke vzhľadom na opatrenia COVID19.

 

Program zasadnutia:

  1. Osobné stretnutie členov výboru po Covidovom období
  2. Stručné zhrnutie činnosti ZO SZV v uplynulom roku 2021 (Ing. Ján Leporis)
  3. Stručná správa z hospodárenia ZO SZV za rok 2021 (Štefan Hank)
  4. Správa o nákupe (objednávke) liečiv na rok 2022 (Peter Flimel)
  5. Stručná správa o čerpaní dotácií (Branislav Krajčo)
  6. Diskusia – vyjadrenie výboru ZO SZV ku dotazníku zaslanom Milanom Jancom

Na zasadnutí boli zadané úlohy, ktorých výsledky budeme vyhodnocovať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 8.4.2022.