Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov !!!

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov je
3. júna 2020 doručením fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Týmto žiadame dôverníkov, aby najneskoršie do 31.5.2020 odovzdali vyplnené žiadosti svojich členov na podporný rok 2020-2021, niektorému z členov výboru ZO SZV Prievidza !!!

V sekcii dokumenty nájdete potrebné tlačivá.
Prečítajte si aj obežník  SZV s pokynmi.