História

JUDr. Koloman Novacký (* 24. máj 1897, Tvrdošín, Slovensko, vtedy Rakúsko-Uhorsko – † 22. november 1969, Prievidza, Slovensko, vtedy Československá socialistická republika) – bol slovenský právnik, prírodovedec a entomológvčelár.

Včelárske aktivity

  • JUDr. Koloman Novacký sa ako prvý podpredseda Spolku včelárov Slovenska ujal jeho vedenia, ako predseda dňa 16. januára 1949 po náhlej smrti Dr. Jána Gašperíka.
  • Vybudoval Ústredie Spolku včelárov Slovenska na Dlhej ulici v Prievidzi. V jednoposchodovej budove, ktorú sa mu podarilo zakúpiť a zrekonštruovať, vybudoval na prízemí predajňu včelárskych potrieb. Na poschodí bola umiestnená celá administrácia Ústredia. Pracoval tam sám Dr. Novacký ako predseda a traja administratívni pracovníci, ktorí viedli celú agendu Ústredia.
  • Plánoval vybudovať vlastný včelársky cukrovar. Veľkú energiu vynaložil na to, aby pre včelárov vybudoval ich vlastný cukrovar v Topoľčanoch. V ňom sa mal vyrábať a pre včelárov predávať cukor za hodnotu ich výrobných nákladov. Z nepochopenia vtedajšej štátnej legislatívy a kvôli žiarlivosti vtedajšieho cukrovarníckeho kartelu sa táto akcia nezrealizovala, hoci projekčne bolo všetko pripravené a malo sa už začať s vlastnou výstavbou.
  • Koloman Novacký vynaložil veľa námahy aby vybudoval „Včelárske výrobné družstvo“ v PrievidziNecpaloch. Na tú dobu to bol moderný výrobný komplex. Jeho cieľom bolo pre potreby včelárov vyrábať rôzne včelárske potreby za režijné výrobné ceny. Toto družstvo skutočne veľmi efektívne pracovalo. Vyrábali sa tu úle, materince, rojáčky, oplodniačky, včelárske domce, včelárske skrine – proste všetko, čo včelár pre svoju činnosť potreboval. Okrem toho vyrábali sa tu i výrobky z plechu: (nádoby pod medomet, plechové kŕmitka, dymáky, medzerníky k rámikom a pod.). Spracovávali sa tu i voštiny od včelárov a vyrábali sa kvalitné medzisteny. Výrobňa bola vybavená modernými drevoobrábacími strojmi a takmer plne mechanizovaná. Vtedajšia socializácia však zlikvidovala celú včelársku výrobu. Pre včelárstvo Hornej Nitry bolo najväčšou pohromou spustenie elektrárne Nováky do prevádzky. Elektráreň na nekvalitné palivo vypúšťala do ovzdušia obrovské množstvá exhalátov: (oxidy uhlíka, síru a iných škodlivín). Dochádzalo tu ku hromadnému úhynu včelstiev a aj samotnému Dr. Novackému na dôsledky ekologicky škodlivej činnosti uhynulo 50 včelstiev. Začínal odznova včeláriť, ale na hodne neprístupnom mieste v Nitrianskom Pravne. Následkom činnosti elektrárne na otravy exhalátmi netrpeli len včely, ale celá príroda, vrátane tamojšieho obyvateľstva. V okolí Prievidze a jej širokom okolí uhynulo 90% včelstiev. Skutočné škody dosiaľ nik nevyčíslil. Novacký sa snažil o opätovné zavčelnenie kraja. Včeláriť však bolo možné len v tých lokalitách, kde neviali vetry od Nováckej elektrárne.
  • Šíril včelársku osvetu a včelárske vzdelávanie medzi včelármi, čomu venoval veľkú starostlivosť.
  • Spolu s Jánom Zemaníkom napísal prácu: „Kočovanie so včelstvami“ a sám napísal prácu: „Včelárstvo“. V časoch, keď Spolková paseka v Kráľovej pri Senci pripadla Maďarsku, veľa námahy venoval vybudovaniu novej včelárskej paseky pri Prievidzi – na Púšti. Tu bola zriadená aj oplodňovacia stanica, kde sa konali aj všeobecne známe kurzy učiteľov včelárstva, ktorých poslaním bolo šíriť včelárske vedomosti a najnovšie poznatky po celom Slovensku. Celkovo sa tu vyškolilo vyše 200 učiteľov včelárstva, z ktorých mnohí ešte žijú. Tieto kurzy boli tak dobre odborne i prakticky vedené, že dosiaľ žijúci učitelia si s úctou spomínajú na tieto podujatia. Nakoniec i toto úspešné dielo Novackého vyšlo nazmar. Ústredný výbor SZV ho za nízku cenu predal Národnému podniku „Baňa Cígeľ“, ktorý tu vybudoval rekreačné stredisko pre svojich zamestnancov.
  • Od roku 1930 pracoval ako zodpovedný redaktor časopisu „Slovenský včelár“. Keď sa Juraj Babka, školský inšpektor v Banskej Bystrici redigovania časopisu vzdal, prevzal to Dr. Koloman Novacký. V rokoch 1936 – 1959 hlavný redaktor časopisu Slovenský včelár, neskôr Včelár. Bol jeho zodpovedným redaktorom až dovtedy, kým na jeho miesto nenastúpil nový redaktor – Karol Kostrab. V rokoch 1930 – 1959 zostavovateľ slovenských včelárskych kalendárov. Autor početných článkov, v ktorých propagoval uplatňovanie nových vedeckých poznatkov vo včelárstve.

JUDr. Koloman Novacký bol významný organizátor včelárstva, pričinil sa o rozvoj plemenného chovu včiel na Slovensku, bol významným organizátorom kurzov chovu včelích matiek a propagátor progresívnych zmien v chove včelstva. Vykonal v prospech včelárov významné aktivity, bol zanieteným včelárom a všetku svoju energiu vynakladal v prospech včelárov a na zveľadenie včelárstva na Slovensku. Odchoval kmeň Elena. Od roku 1929 sa usiloval o založenie výskumného ústavu včelárskeho na Slovensku.