Tajomstvo starého úľa.

Na výročnej konferencii 2020 nás oslovil jeden s našich členov pán Vladimír Bartoš z Jalovca. Chcel sa s nami podeliť so svojim nálezom.
Pri likvidácii starých úľov vyberal izoláciu. Najčastejšie to bývali noviny a iný papier. V jednom z úľov objavil pozostatky časopisu Včelařství z roku 1957.
Stránky starostlivo uchoval a doniesol, aby sme si aj my mohli pozrieť ako taký časopis v roku 1957 vyzeral a o čom písal.

Pánovi Bartošovi ďakujeme za zapožičanie.

Stránky si môžete pozrieť tu :  Včelařství 1957

Výročnú konferenciu 2020 máme úspešne za sebou…

Dňa 15.2. 2020 sa uskutočnila KONFERENCIA ZO SZV Dr. Kolomana Nováckeho v Prievidzi. Pozvanie prijalo 132 členov našej širokej základne. Medzi pozvanými bol p. Milan Janco zástupca trenčianskeho kraja, člen Výkonného výboru SZV. Svojou podnetnou diskusiou spestril program konferencie, na ktorej si okrem iného prítomní vypočuli aj prednášku od Ing. Baláka na tému “ Význam včely medonosnej“. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.
Fotografie z akcie

Zoznam novoprijatých členov 2019 – 2020

Ako každý rok, aj tento krát sme dostali žiadosti o členstvo do našej zväzovej organizácie. Z roka na rok počet záujemcov o včelárstvo rastie, čo nás veľmi teší a dúfame, že sa z nich stanú úspešní a svedomití včelári.
Prihlášky podané v priebehu uplynulého obdobia (02.2019 – 02.2020) boli prerokované na zasadnutiach výboru.Všetkých novoprijatých členov srdečne vítame v našich radoch.

 
Meno a priezvisko Obec
 
Ľubomír Dolinaj Bojnice
Ing. Jzef Vrábel Kľačno
Miroslav Mano Prievidza
Vojtech Bujna Handlová
Róbert Vavro Diviacka nová Ves
Ing. Miroslav Páleník Zemianske Kostoľany
Jozef Čertík Nedožery-Brezany
Ján Priehoda Nedožery-Brezany
Ľubomír Hostačný Prievidza
Karin Weberova Handlová
Matej Surovček Veľká Čausa
Vladimir Weber Handlová
Miloš Fojtík Podhradie
Roman Chocholáček Nováky
Stanislav Mikula Lazany
Jana Vavricová Bojnice
Ivan Uhliarik Prievidza
Alžbeta Kopčanová Valaská Belá
Monika Lomnická Prievidza
Pavol Brida Oslany
Jana Bridova Oslany
Vladimír Šimon Valaská Belá
Branislav Julínek Dolné Vestenice
Jozef Valach Lazany
Walter Stiffel Nitrianske Pravno
Miloš Murko Nitrianske Pravno
Ľudovít Unterfranc Nitrianske Pravno
Karin Brezániová Pravenec
Tatiana Žužafková Nedožery-Brezany

Daruj včelám 2%

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžu byť aj od rodinných priateľov, kolegov v práci a aj členov rodiny.

Tieto 2% nie sú Vašim výdavkom Navyše, keďže sa jedná o časť dane, ktorú poskytuje daňový úrad, v zmysle „neprepadnutia“ v prospech štátneho rozpočtu. Poskytnutím tejto pomoci nám pomáhate uskutočňovať naše aktivity.

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez Vašej pomoci neboli schopní uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.

Slovenský zväz včelárov získané financie z 2% použije pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku.

Ďakujeme

Tlačivá stiahnete tu: Vyhlasenie-a-Potvrdenie-2-2020-1