Výročnú konferenciu 2020 máme úspešne za sebou…

Dňa 15.2. 2020 sa uskutočnila KONFERENCIA ZO SZV Dr. Kolomana Nováckeho v Prievidzi. Pozvanie prijalo 132 členov našej širokej základne. Medzi pozvanými bol p. Milan Janco zástupca trenčianskeho kraja, člen Výkonného výboru SZV. Svojou podnetnou diskusiou spestril program konferencie, na ktorej si okrem iného prítomní vypočuli aj prednášku od Ing. Baláka na tému “ Význam včely medonosnej“. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.
Fotografie z akcie