Dokumenty

Dotácie

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Regionálna veterinárna správa

Národný program na eraditáciu včelieho moru a obdobbie 2018-2019

Centrálna evidncia hospodárskych zvierat

Žiadosť o pridelenie „Prístupu farmára“
Hlásenie zmien vo včelstve
Oznámenie o chove včelstiev
Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Interné dokumenty

Zoznam dôverníkov ZO SZV Prievidza
Prihláška nového člena