Na stiahnutie

 

 

Vyhlášky

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
Nové Nariadenie vlády č. 337/2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
 

Dotácie

Príručka pre žiadateľa -pre podporný rok 2022-2023
Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021
Priloha_7_Žiadost-o-poskytnutie-pomoci-2021-2022-podľa-337_2019_VZOR
Priloha_7_Žiadost-o-poskytnutie-pomoci-2021-2022-podľa-337_2019
Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu
Príloha_č_1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha_č_2 – Vyhlásenie žiadateľa nepodnikateľa
Príloha_č_3
Cennik_včelstiev
Výzva
 

Regionálna veterinárna správa

Národný program na eraditáciu včelieho moru a obdobbie 2022-2023
 

Interné dokumenty

Zoznam dôverníkov ZO SZV Prievidza
Prihláška nového člena
 

Prednášky

Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka  
(Ing. Peter Balák na výročnej konferencii 2020)