Kurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

Slovenský zväz včelárov organizuje pre členov SZV kurz „Chov včelích matiek“.

Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s  NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurz „Chov včelích matiek“ je určený pre skúsenejších včelárov, ktorí sa rozhodli odchovať si svoje vlastné včelie matky.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.

Požadované vstupné požiadavky:

Minimálne 3 rokov aktívny chovateľ včiel evidovaný v CEHZ a má min. 15 včelstiev vedených v CEHZ. Školenie nie je určené pre začiatočníkov!

Kapacita kurzu je obmedzená! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Kurz č.1 – prihláška
Termín: 18.-19.5.2023 (dvojdňový kurz)
Čas: 9:00
Miesto: Včelársky skanzen Kráľová pri Senci,

Kurz č.2 – prihláška
Termín: 25.-26.5.2023 (dvojdňový kurz)
Čas: 9:00
Miesto: Prešov – Prešovská univerzita,

Viac na www.vcelari.skKurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

Informácia O Schválení Žiadosti O Poskytnutie Pomoci Na Podporný Rok 2022/2022 Podľa NV 10/2023

Na základe rozhodnutia PPA č. 059331/2023 o schválení poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, KČ SZV, inštitúcie) v zmysle Obežníka SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023) nakupovať a realizovať aktivity.

Viac informácii o dotáciách 2022/2023 podľa NV 10/2023 nájdete na stránkach SZV www.vcelari.sk alebo na našej stránke prievidza.vcelari.sk v sekcii „Dotácie“

Vzdelávacie kurzy pre členov SZV


Informujeme našich členov, že Slovenský zväz včelárov v spolupráci s SOŠ pod Bánošom pripravil akreditované vzdelávacie programy(kurzy) pre členov SZV.

 

 

Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy:

 • Biotechnické spôsoby ošetrovania včiel v termíne 15. 4. a 20.5. 2023
 • Biotechnické spôsoby ošetrovania včiel v termíne 29. 4. a 27.5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Humennom 6. 5. – 7. 5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Levoči 13. 5. – 14. 5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Kráľovej pri Senci 17.6. – 18..6. 2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom online 8.4.2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom v Humennom 3.6.2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom v Levoči 4.6.2023

Okrem spomínaných kurzov je možnosť prihlásiť sa:

 • školenie začínajúcich včelárov
 • štúdium včelárstva – po úspešnom ukončení štúdia absolvent získava výučný list v odbore včelárstvo

Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku vcelari.sosbanbb.sk

 • treba sa zaregistrovať – registrácia je univerzálna – to znamená, že zaregistrovať sa stačí iba raz
 • po prihlásení sa svojimi prihlasovacími údajmi si z ponuky vyberiete konkrétny kurz

 • Informujeme našich členov, že Pôdohospodárska platobná agentúraku dnešnému dňu (9.3.2023) zatiaľ neschválila podanú žiadosť Slovenského zväzu včelárov o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023
 • Odporúčame našim členom, aby nevykonávali žiadne nákupy a nerealizovali žiadne aktivity.
 • Predpoklad schválenia žiadosti SZV Pôdohospodárskou platobnou agentúrou je do konca marca 2023

Pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 od 1.1.2023 sa bude potrebné riadiť podľa Obežníka SZV č. 1/2023 a Usmernenia SZV č.1/2023.

Jednotlivé prílohy k NV 10/2023 nájdete aj na stránke www.vcelari.sk pod názvom Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023, alebo v Usmernení SZV č.1/2023.

 

 

 

Nezabudnite pri nákupe pomôcok !

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

 1. Doklady realizované od 1.8.2021 do 31.12.2021 musia byť odovzdané do 20.1.2022
 2. Doklady realizované od 1.1.2022 do 31.03.2022 musia byť odovzdané do 20.4.2022
 3. Doklady realizované od 1.4.2022 do 30.06.2022 musia byť odovzdané do 4.7.2022