Smútočná správa

S bolesťou v srdci sme prijali smutnú správu o úmrtí dlhoročného predsedu ZO SZV Dr. Kolomana Nováckeho v Prievidzi p. Ing Jána Kopála.

Posledná rozlúčka s Ing. Jánom Kopálom bola  19.12.2022 o 14:00 h na cintoríne v Bojniciach.

Česť jeho pamiatke.