Medové raňajky na ZŠ v Oslanoch

Organizovali sme medové raňajky na ZŠ v Oslanoch,  za účelom propagácie včelárstva a kvalitných domácich produktov medzi deťmi.
Za ZO SZV Prievidza organizovala akciu Ing. Andrea Obertová, ktorej chceme touto cetou poďakovať 🙂

Včelám a medu Zdar

odkaz na propagáciu