Kurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

Slovenský zväz včelárov organizuje pre členov SZV kurz „Chov včelích matiek“.

Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s  NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurz „Chov včelích matiek“ je určený pre skúsenejších včelárov, ktorí sa rozhodli odchovať si svoje vlastné včelie matky.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.

Požadované vstupné požiadavky:

Minimálne 3 rokov aktívny chovateľ včiel evidovaný v CEHZ a má min. 15 včelstiev vedených v CEHZ. Školenie nie je určené pre začiatočníkov!

Kapacita kurzu je obmedzená! Po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Kurz č.1 – prihláška
Termín: 18.-19.5.2023 (dvojdňový kurz)
Čas: 9:00
Miesto: Včelársky skanzen Kráľová pri Senci,

Kurz č.2 – prihláška
Termín: 25.-26.5.2023 (dvojdňový kurz)
Čas: 9:00
Miesto: Prešov – Prešovská univerzita,

Viac na www.vcelari.skKurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

Vzdelávacie kurzy pre členov SZV


Informujeme našich členov, že Slovenský zväz včelárov v spolupráci s SOŠ pod Bánošom pripravil akreditované vzdelávacie programy(kurzy) pre členov SZV.

 

 

Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy:

 • Biotechnické spôsoby ošetrovania včiel v termíne 15. 4. a 20.5. 2023
 • Biotechnické spôsoby ošetrovania včiel v termíne 29. 4. a 27.5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Humennom 6. 5. – 7. 5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Levoči 13. 5. – 14. 5. 2023
 • Kurz výroby medoviny v Kráľovej pri Senci 17.6. – 18..6. 2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom online 8.4.2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom v Humennom 3.6.2023
 • Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosolovým spôsobom v Levoči 4.6.2023

Okrem spomínaných kurzov je možnosť prihlásiť sa:

 • školenie začínajúcich včelárov
 • štúdium včelárstva – po úspešnom ukončení štúdia absolvent získava výučný list v odbore včelárstvo

Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku vcelari.sosbanbb.sk

 • treba sa zaregistrovať – registrácia je univerzálna – to znamená, že zaregistrovať sa stačí iba raz
 • po prihlásení sa svojimi prihlasovacími údajmi si z ponuky vyberiete konkrétny kurz