Obežník SZV č. 19/2020

Slovenský zväz včelárov vydal Obežník č. 19/2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam
V prílohe nájdete usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačív ročného hlásenia o stanovišti včelstiev.
Odkazy na dané tlačivá a pokyny nájdu AUVL priamo v prílohe.

Obežník-č.-19_2020