Nové ohniská moru včelieho plodu !!!

V okrese Prievidza  pribúdajú  ohniská moru včelieho plodu !!!

RVPS Prievidza aktualizovala výskyt moru včelieho plodu k obdobiu august 2021.

 

 

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

1) premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2) premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a ich súčasti do ohnísk a ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

Ohniská v tabulke naďalej platia až do odvolania RVPS.
Bližšie informácie o more včelieho plodu sa dočítate v sekcii „Mor včelieho plodu“