Výročná členská konferenia 2020

Dňa 15.2.2020, so začiatkom o 09,00 hodine,

 sa uskutoční v priestoroch Súkromnej školskej  jedálne, Falešníka č. 6 v Prievidzi, oproti Kauflandu ( bývalá jedáleň Baníckeho učilišťa) výročná členská konferencia ZO-SZV Dr. K. Novackého Prievidza

Výročná schôdza sa uskutoční formou konferencie v pomere 1:3  v súlade s Obežníkom SZV č. 16/2019, ktorý bol aj prerokovaný na spoločnom pracovnom stretnutí výboru ZO a obvodných dôverníkov dňa 8.1.2020

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú, v zmysle uvedeného Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3 (1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadok SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

O účasti na konferencii sa dohodnite so svojim obvodným dôverníkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.