Menu

Výročná členská schôdza ZO SZV Prievidza 2019

Priatelia včelári! 23. februára 2019 (sobota) o 9:00 hodine sa uskutoční výročná členská schôdza v priestoroch jedálne SOŠ T. Vansovej (bývalá jedáleň Priemstavu). Viac nájdete v priloženej pozvánke. Týmto Vás všetkých srdečne pozývam. Ing. J. Leporis za výbor ZO SZV Prievidza Príloha: Pozvanka_VCS_23_02_2019

Školenie – legislatíva vo včelárení

Priatelia včelári, výbor ZO SZV Prievidza Vás pozýva na prednášku týkajúcu sa legislatívy vo včelárení, ktorá sa uskutoční 24.3.2018 (sobota) o 10:00 v budove Obchodnej akadémie v Prievidzi (budova oproti domu kultúry v Prievidzi). V zmysle uznesenia zo zasadnutia výboru konaného 16.3.2018 je žiadúca účasť dôverníkov a asistentov úradných veterinárnych lekárov. Prednáška bude zameraná na nasledovné […]

Prednáška Ing. Gaspera o zásadách včelárenia a poznatkoch o liečive Ekopol

Priatelia včelári, výbor ZO SZV Prievidza Vás pozýva na prednášku Ing. Gaspera o zásadách včelárenia a poznatkoch o liečive Ekopol, ktorá sa uskutoční 10. februára 2018 (sobota) o 10:00 hod., v priestoroch jedálne Obchodnej akadémie na ulici Fr. Madvu v Prievidzi(budova oproti domu kultúry).  Prednáška bude zameraná na nasledovné témy: 

Školenia v roku 2018 – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

Vážení priatelia včelári,   Ústav včelárstva Liptovský Hrádok uverejnil na svojej webovej stránke zoznam školiacich aktivít na rok 2018. Termíny jednotlivých kurzov a školení nájdete na stránke https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/index.html Zoznam kurzov

Včelárske časopisy, publikácie

Milí priatelia včelári, ak máte záujem o doobjednanie včelárskych časopisov, či publikácii, máte možnosť tak urobiť aj osobne na stránke Združenia slovenská včela na nasledovnej adrese: http://zdruzenieslovenskavcela.sk/Obchod/Obchod

Príručka pre žiadateľa 2017/2018

Na priloženom linku môžete nájsť Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2017/2018. Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcií a obchodovaní so včelími produktmi 2017/2018.

Jarné prehliadky včelstiev 2017

Vyhláška MP SR č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá chovateľovi včiel podľa § 2 ods. 4 za povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roka.  

Kurz „Školenie asistentov úradného veterinárneho lekára – terénny spolupracovník“

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok v spolupráci so ZO SZV Prievidza uskotoční kurz „Školenie asistentov úradného veterinárneho lekára – terénny spolupracovník“. Kurz sa uskutoční dňa 18.3.2017 so začiatkom o 8:00 v priestoroch Obchodnej akadémie, ulica Františka Madvu č.2 v Prievidzi (jedáleň školy, vstup z nádvoria) s […]

Zájazd na výstavu ZÁHRADKÁR, VČELÁR a POĽOVNÍCTVO v Trenčíne

Milí priatelia včelári, aj tento rok organizuje naša ZO pre svojich členov zájazd na výstavu Záhradkár, Včelár a Poľovníctvo v Trenčíne.

Výročná členská schôdza ZO SZV Prievidza

Priatelia včelári! 18. februára 2017 (sobota) o 9:00 hodine sa uskutoční výročná členská schôdza v priestoroch jedálne SOŠ T. Vansovej (bývalá jedáleň Priemstavu). Viac nájdete v priloženej pozvánke. Týmto Vás všetkých srdečne pozývam. Ing. P. Balák