Stretnutie dôverníkov

Priatelia včelári,

výbor ZO SZV Váa pozýva na stretnutie dôverníkov a výborom, ktoré sa uskutoční . novembra 2016 o 15:45 hod., v priestoroch Obchodnej akadémie na ulici Fr. Madvu. Viac nájdete v priloženej pozvánke.

Priatelia včelári,

výbor ZO SZV Váa pozýva na stretnutie dôverníkov a výborom, ktoré sa uskutoční . novembra 2016 o 15:45 hod., v priestoroch Obchodnej akadémie na ulici Fr. Madvu. Viac nájdete v priloženej pozvánke.