Stanovisko Prezídia PZ k zákonu č. 8 z r. 2009

Priatelia včelári – kočovníci!

     Tu môžte nahliadnuť do listu Prezídia PZ SR ohľadom označovania dopravných prostriedkov, určených na kočovné účely. Je to dôležitá informácia a venujte jej náležitú pozornosť.

Ing. P. Balák

Priatelia včelári – kočovníci!

     Tu môžte nahliadnuť do listu Prezídia PZ SR ohľadom označovania dopravných prostriedkov, určených na kočovné účely. Je to dôležitá informácia a venujte jej náležitú pozornosť.

Ing. P. Balák