Výročná členská schôdza ZO SZV Prievidza 2019

Priatelia včelári!

23. februára 2019 (sobota) o 9:00 hodine sa uskutoční výročná členská schôdza v priestoroch jedálne SOŠ T. Vansovej (bývalá jedáleň Priemstavu). Viac nájdete v priloženej pozvánke.

Týmto Vás všetkých srdečne pozývam.

Ing. J. Leporis
za výbor ZO SZV Prievidza

Príloha: Pozvanka_VCS_23_02_2019