Školenie – legislatíva vo včelárení

Priatelia včelári,

výbor ZO SZV Prievidza Vás pozýva na prednášku týkajúcu sa legislatívy vo včelárení, ktorá sa uskutoční 24.3.2018 (sobota) o 10:00 v budove Obchodnej akadémie v Prievidzi (budova oproti domu kultúry v Prievidzi). V zmysle uznesenia zo zasadnutia výboru konaného 16.3.2018 je žiadúca účasť dôverníkov a asistentov úradných veterinárnych lekárov.

Prednáška bude zameraná na nasledovné témy:

Priatelia včelári,

výbor ZO SZV Prievidza Vás pozýva na prednášku týkajúcu sa legislatívy vo včelárení, ktorá sa uskutoční 24.3.2018 (sobota) o 10:00 v budove Obchodnej akadémie v Prievidzi (budova oproti domu kultúry v Prievidzi). V zmysle uznesenia zo zasadnutia výboru konaného 16.3.2018 je žiadúca účasť dôverníkov a asistentov úradných veterinárnych lekárov.

Prednáška bude zameraná na nasledovné témy:

 Oboznámenie s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev

 Povinná evidencia pri chove včelstiev

 Postup pri krádeži, vandalizme, prírodnej katastrofe

 Postup pri otravách včelstiev postrekmi

 Oboznámenie s NV č. 135/2017 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi + metodický postup.

 

Vítaní sú aj včelári, ktorí majú v pláne čerpať podporu v období 2018/2019 a chcú mať jasno v podmienkach a náležitostiach.

 

Tešíme sa na Vás!

Výbor ZO SZV Prievidza