Včelárske časopisy, publikácie

Milí priatelia včelári,


ak máte záujem o doobjednanie včelárskych časopisov, či publikácii, máte možnosť tak urobiť aj osobne na stránke Združenia slovenská včela na nasledovnej adrese: http://zdruzenieslovenskavcela.sk/Obchod/Obchod

Milí priatelia včelári,


ak máte záujem o doobjednanie včelárskych časopisov, či publikácii, máte možnosť tak urobiť aj osobne na stránke Združenia slovenská včela na nasledovnej adrese: http://zdruzenieslovenskavcela.sk/Obchod/Obchod


S prianím mnohých včelárskych úspechov

 

Výbor ZO SZV Prievidza