Zájazd na výstavu ZÁHRADKÁR, VČELÁR a POĽOVNÍCTVO v Trenčíne

Milí priatelia včelári,

aj tento rok organizuje naša ZO pre svojich členov zájazd na výstavu Záhradkár, Včelár a Poľovníctvo v Trenčíne.

Milí priatelia včelári,

aj tento rok organizuje naša ZO pre svojich členov zájazd na výstavu Záhradkár, Včelár a Poľovníctvo v Trenčíne.

Zájazd sa uskutoční 8.4.2017 s odchodom o 7:30 spoza vysokej školy v Prievidzi.
Trasa povedie z Prievidze cez Nováky a Oslany.
Poplatok: 5€ sa platí pri nástupe do autobusu.

Svoju účasť môžete nahlásiť u Ing. Baláka na tel.č. 0917 575 292 alebo peter.balak@centrum.sk

Sprievodný program výstavy Včelár 2017: 21. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov

Tešíme sa na Vašu účasť.