Výročná členská schôdza ZO SZV Prievidza

Priatelia včelári!

18. februára 2017 (sobota) o 9:00 hodine sa uskutoční výročná členská schôdza v priestoroch jedálne SOŠ T. Vansovej (bývalá jedáleň Priemstavu). Viac nájdete v priloženej pozvánke.

Týmto Vás všetkých srdečne pozývam.

Ing. P. Balák

Priatelia včelári!

18. februára 2017 (sobota) o 9:00 hodine sa uskutoční výročná členská schôdza v priestoroch jedálne SOŠ T. Vansovej (bývalá jedáleň Priemstavu). Viac nájdete v priloženej pozvánke.

Týmto Vás všetkých srdečne pozývam.

Ing. P. Balák