XX. Medzinárodná výstava zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve

Priatelia včelári!

Základná organizácia SZV Dr. Kolomana Novackého v Prievidzi Organizuje Zájazd na XX. Medzinárodnú konferenciu  zlepšovateľov a vynálezcov  vo  včelárstve spojenú s výstavou ovocia a potrieb pre záhradkárov Odchod autobusu je 22.10.2016 (sobota) o 7:30 spoza budovy vysokej školy v Prievidzi.

Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke.

Čítať ďalej „XX. Medzinárodná výstava zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve“